sobota, 12 lipca 2014

Testowanie scenariuszy dywizyjnych

Rozegrałem dzisiaj bardzo ciekawą bitwę dywizyjną z gregx i pnzr. Dywizja koronna za 74 punkty siły starła się z turecką armią za 68 punktów.
Zależało mi na sprawdzeniu regimentów cudzoziemskiego autoramentu i artylerii w praktyce. Jak się okazało były to moje jedyne pułki, które pozostały w grze po 5 turach. Niestety dłużej nie zdążyliśmy zagrać, choć zabawa trwała 8 godzin ( w tym godzina rozstawiania sił).
ARMIA TURECKA

Nazwa
Koszt PS
Zasady
BEJLERBEJ 4 rozkazy
Silahdarowie 6
Artyleria średnia 4
„Wojsko wybornym ożywione duchem”
5
3
8
2
(18)
„Prawowierni w okopach swoich” 6 umocnień
„Allah! Allah!”
„Zapełniły się nimi...” 150 podstawek
 5 darmowych PS (#####)
WOJSKA NADWORNE
PS 3: Beszli doborowi 3
          Beszli 2+2+2
PS 4: Segbani 6
PS 5: Gonullu 3
PS 6: Beszli doborowi 3
PS 7: Beszli doborowi 3
Aga 2+1 rozkaz
Deli 3
7
#
#
(7)
Motywacja 11 = 27x40%
Zwiad 42 = 27+15
SANDŻAK SIPAHÓW
PS 4: Sipah z kopiami i kałkanami 3
          Sipah 2+2+2
PS 5: Sipah z kopiami i kałkanami 3
Sandżakbej 2 rozkazy
5
(5)
Motywacja 5 = 12x40%
SANDŻAK SIPAHÓW BOŚNIACKICH
PS 4: Sipah z kopiami 3+2+2+2
PS 5: Sipah z kopiami i kałkanami 3
PS 6: Sipah z kopiami i kałkanami 3
PS 7: Sipah z kopiami i kałkanami 3
PS 8: Sipah z kopiami i kałkanami 3
Sipah z kopiami 3
Sandżak bośniacki
Sandżakbej 3 rozkazy
8
#
#
#
(8)
Motywacja 10 = 24x40%
PUŁK JANCZARÓW
PS 3: Janczarzy 12
PS 4: Janczarzy 4
PS 5: Janczarzy 4
Janczarzy 28
Janczarzy doborowi 2 dżematy
Mehter
Kontrakt serdengetczi
Aga 3 rozkazy
Kethuda 1 rozkaz
5
+9
+2
+1
+1
+1
+1
(20)
Motywacja 20 = 49x40%
CZAMBUŁ MIRZY
PS 4: Ordyńcy 3
          Ordyńcy z dzidami i kałkanami 3
          Kazindżi 4
PS 5: Ordyńcy 3
PS 6: Ordyńcy z dzidami i kałkanami 3
PS 7: Ordyńcy 3
PS 8: Ordyńcy 3
Mirza 3 rozkazy
Kazindżi 4
8
+1
+1
(10)
Motywacja 10 = 26x40%
Zwiad 40 = 26+14
SUMA
68DYWIZJA  KORONNA

Nazwa
Koszt PS
Zasady
Regimentarz 4 PD
Oktawa 6f
Falkon 3f
Organki 0,5f
 Pułkownik 1PS
5
2
1
1
Na własnej ziemi
Kłopoty skarbowe
Regiment piechoty najemnej
starego typu
Oberszter 3PD
Oberszt - lejtnant 1PD
Major 1PD
9 opancerzonych pikinierów
20 muszkieterów starego typu
2 działka regimentowe
16 
Siły główne
Motywacja 12 = 31x40%
Regiment rajtarów
Oberszter 3PD
Oberszt - lejtnant 1PD
Major 1PD
12 opancerzonych rajtarów
12 rajtarów
 15
Motywacja 10 = 24x40%  
Doborowy pułk jazdy koronnej
Pułkownik 3PD
Rotmistrz 1PD
6 doborowych pancernych z rohatynami
6 doborowych kozaków z rohatynami
10 kozaków
 14
Panowie Bracia
Motywacja 11 = 22x50%
Pułk jazdy koronnej
Pułkownik 3PD
Rotmistrz 1PD
6 pancernych z rohatynami
6 doborowych kozaków z rohatynami
8 kozaków
12
Panowie Bracia
Motywacja 8 = 20x40%
Pułk jazdy koronnej

Pułkownik 3PD
Rotmistrz 1PD
2 doborowych kozaków
12 kozaków
 8
Panowie Bracia
Motywacja 6 = 14x40%
SUMA
74


Nie wystawiłem Straży przedniej, czego bardzo żałowałem. Na obecnych zasadach warto wystawić zwiad choćby po to, żeby nie ułatwiać gry przeciwnikowi. Turcja wykorzystała jedynie Forsowny Marsz, ale dzięki temu, że jako jedyna wysłała zwiad Gregx zdecydował, że muszę wystawiać wszystkie siły jako pierwszy. Pozwala to rozstawić własne siły dużo korzystniej, np. działa.

Mimo, że przeciwnik był słabszy zdecydował się być Atakującym. Za 6 PS różnicy usunął wioskę na moim prawym skrzydle (taktyka - wybór terenu za 3PS), rozszerzył swój front (taktyka - szeroki front 2PS) i pogłębił strefę rozstawienia o 5cm (taktyka - szybki atak za 1PS).

Z zasady "Prawowierni w okopach...) wystawił dodatkowe umocnienia polowe.

Kłopoty skarbowe spowodowały zawiązanie konfederacji regimentu rajtarów, co nie miało wpływu na grę.

Wybrałem zadanie Kluczowa pozycja - wzgórze, które stało się też Wysuniętą placówką (zadanie losowe).
Turcy zdecydowali się wykonać Atak na tyły.


Kluczowa pozycja i Wysunięta placówka. Wzgórze przy lewej flance dywizji koronnej obsadzone przez 4 kompanie muszkieterów starego typu z majorem, wsparte dwoma działkami regimentowymi.
Za wzgórzem blok opancerzonych pikinierów, lekkie działo, pułk jazdy koronnej (średni), skwadron opancerzonych rajtarów, a za lasem maszeruje skwadron rajtarów. Część piechoty starego typu to modele nowego typu (nie mam tylu modeli piechoty starego typu).


W centrum reszta regimentu rajtarów, skawadron opancerzonych rajtarów i skwadron rajtarów, oraz sześciofuntówka.


Prawa flanka RON. W zagajniku 6 kompanii muszkieterów, przed nimi organki. Na flance - z której usunięto wioskę, doborowy pułk jazdy, a za nim mały pułk jazdy.


Na przeciwko jazdy koronnej rozwinął się czambuł Tatarów. Za nimi pułk sipahów bośniackich (3 skwadrony z kopiami) i jednostka silahdarów. Mały pułk sipahów maszeruje za zagajnikiem.


W centrum armii tureckiej stanęło działo średnie, jednostka janczarów w zagajniku. Takie same jednostki obok za umocnieniami polowymi (tu janczarowie proxowani mołojcami). W lesie z tyłu segbani.


Na wprost wzgórz stoją dwa średnie działa i jednostka janczarów (nie zmieściły się na zdjęciu). Kolejni janczarzy i wojska nadworne (w forsownym marszu okrążają wzgórze).


Próba ogarnięcia całego pola bitwy.


Pierwsze ruchy na lewej flance. Opancerzeni rajtarzy i pancerni z rohatynami osłaniają flankę muszkieterów.


Janczarzy wychodzą na pozycję do ataku. Średnie działa ostrzeliwują pozycje na wzgórzu.


Aby osłonić wzgórze od ostrzału z flanki, rajtarzy wysuwają się przed swoje linie obronne.


Jazda koronna rozwija się na całej prawej flance. Tatarzy ruszają do samobójczej szarży.


Celem Ordyńców jest skwadron doborowych pancernych z rohatynami, który zbytnio wysforował się przed własne jednostki.


Kolejna tura. Niepotrzebnie rozwijałem swoje jednostki przez co brakło miejsca do szarży dla kolejnych. Dało to przewagę liczebną jednostką tureckim i tatarskim.


Zdezorganizowani rajtarzy wycofali się za zwoje linie. Opancerzeni rajtarzy karakolując wystrzelali załogę działa średniego. Pikinierzy bardzo powoli zmierzają ze wsparciem dla jednostek obsadzających wzgórze.


Janczarzy są już pod szczytem wzgórza.


Opancerzeni rajtarzy i pancerni z rohatynami starli się na lewej flance z deli i doborowymi beszli.


Na prawej flance jedynie pancerni rozbili Tatarów i puścili się za nimi w pogoń. Reszta walk nie dał rozstrzygnięcia.


Zdecydowanie lepiej rozwinęło się natarcie na lewej flance. Tutaj wystarczyło punktów rozkazu na powstrzymanie pościgu opancerzonych rajtarów.


Zakończenie walk na prawej flance. Widać kozaków, których proxują Tatarzy litewscy i wolontarze.


Kolejna tura walk na prawej flance. Na tyły pancernych, których zasarżowały dwie jednostki sipahów bośniackich weszli Tatarzy. Zrobiłem błąd i nie uciekłem rotmistrzem z tej walki, choć wynik był z góry wiadomy.


Udało mi się jedynie zaatakować silahdarów z dwóch stron.


Ordyńcy szarżują średnie działo, które dostaje wsparcie ogniowe od opancerzonych rajtarów.


Janczarzy przystępują do szturmu wzgórza. Niszczą działa. Na flance przewagę zdobywa jazda RON.
Rozstrzygnięcie walk na prawej flance. Korona traci skwadron pancernych i regimentarza (w sumie 8 punktów złamania).
Przy bocznej krawędzi przebija się skwadron kozaków z małego pułku jazdy.

Pułk sipahów bośniackich właściwie bez strat zniszczył skwadron doborowych pancernych.Janczarzy opanowali wzgórze, ale dostali szarżę doborowych kozaków z flanki.Drugi oddział janczarów szarżuje (bo musi, mając wykupiony kontrakt serdengetczi) na opancerzonych pikinierów. Znowu rajtarzy osłaniają flankę pikinierów przed ostrzałem.


Zacięte wali o wzgórze. Jazda atakuje z dwóch stron janczarów, których wsparła jazda lekka. Pikinierzy kontrsarżują janczarów.Kolejny raz rajtarzy przyjmują na siebie ostrzał.


Po ucieczce doborowego pułku jazdy. Mały pułk przyjmuje na siebie szarże bośniackich sipahów.Drugi skwadron z tego pułku samotnie walczy z drugim pułkiem sipahów.

Na szczęście uciekł również czambuł tatarów.


Pułkowi bośniackiemu po zniesieniu małego pułku jazdy koronnejbrakło tury do wyjścia za krawędź i wykonania Ataku na tyły.


Na lewym skrzydle jazda RON zepchnęła janczarów ze wzgórza lecz widok uciekających Panów Braci z innych pułków spowodował złamanie ostatniego pułku jazdy narodowej. Pikinierzy nie mając możliwości pościgu nie weszli na wzgórze, na którym stoją 3 podstawki janczarów, co daje Turkom kontrolę Wysuniętej placówki i Kluczowej pozycji.

Na polu walki pozostały oba regimenty cudzoziemskiego autoramentu, choć oba osiągnęły poziom złamania.
Niestety musieliśmy kończyć grę po 5 turach, na których rozegranie poświęciliśmy 8 godzin.

Za zadania Turcja otrzymała 4 punkty i miała duże straty (0 punktów). Korona zyskała 2 punkty za niewykonanie przez Atakującego swojego zadania, ale miała bardzo duże straty (2 punkty dla przeciwnika). Wynik 6-2 dla Gregx-a i Pnzr-a.

Jedyne zmiany jakie wprowadziliśmy w zasadach, to brak stref przy wystawianiu terenów. Wymóg odległości wystawiania terenów co najmniej 20 cm od siebie jest wystarczający. Zagraliśmy też, że Panowie Bracia nie dają modyfikatora sami sobie (czyli za 3 pułki z ta zasadą miałem +2 motywacji na każdym).

Jestem bardzo zadowolony z gry na duże dywizje. Na pewno szybciej by się grało, gdybym miał pomoc drugiego gracza. Regimenty cudzoziemskie wykazały swoją przydatność. Na pewno pomyślę też nad wystawieniem Straży przedniej w zwiadzie. Chciałby też wypróbować husarię w walce.
Ale to może za tydzień.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz