poniedziałek, 28 lipca 2014

Litwa - Kozacy Bohuna 26.07.2014


Kolejny test zasad na turniej w Lublinie.

Postanowiłem zmniejszyć dywizję do 52 PS. Kozacy Bohuna wystawili się na 41PS.Dywizja litewska

Nazwa
Koszt PS
Zasady
Jednostki dywizyjne
REGIMENTARZ 4 rozkazy
2 działa lekkie
(7)
5
+2
„Na własnej ziemi”
„Kłopoty skarbowe”
PUŁK LEKKI
PS 5: jazda tatarska 3+3, doborowa jazda kozacka z rohatynami 3, jazda kozacka 2
PS 6: jazda kozacka 2
PS 7:  doborowa jazda kozacka z rohatynami 2
Pułkownik 2PD
Rotmistrz 1PD
(8)
 
 
 
 
7
 
 
+1
Motywacja 6 = 15x40%
 
 
„Pływanie”
„Panowie Bracia”
 
REGIMENT PIECHOTY NOWEGO TYPU
  PS 3: muszkieterzy 2+2+2+2
4 pikinierzy

Oberszter 2PD
(4)
  3
+1
Motywacja 5 = 12x40%
  
DOBOROWY PUŁK JAZDY
PS 6: doborowa jazda petyhorska z kopiami 3, doborowa jazda kozacka z rohatynami 2, jazda kozacka 2
PS 7: jazda kozacka 2
PS 8: doborowa jazda petyhorska z kopiami 2,
PS 9:  doborowa jazda kozacka z rohatynami 2
PS 10: jazda kozacka 2
4 doborowa jazda kozacka
1 jzada kozacka, 1 doborowi petyhorska
Pułkownik 2+1 PD
Rotmistrz 1PD
5 husarii
(20)
 
 
 
 
 
 
 
 
10
+2
+1
+1
+1
+5
Motywacja 15 = 29x50%
 
 
„Panowie Bracia”
 
SIŁY GŁÓWNE
 
 
PUŁK JZADY
PS 5: doborowa jazda kozacka 2, jazda kozacka z rohatynami 3+3, jazda kozacka  2
za niewystawianie petyhorców i husarii
1 doborowa jazda kozacka, 1 jazda kozacka
Pułkownik 2PD
(5)
 
 
5
-1
 
+1
Motywacja 5 = 12x40%
 
 
 
REGIMENT DRAGONII
PS 3: dragoni 2+2+2+2
PS 4: dragoni 2
PS 5: dragoni 2
6 podstawek dragonii
Oberszter 2PD
Oberszter-lejtnant 1PD
(8)
 
 
 
+2
 
+1
Motywacja 7 = 18x40%
 
STRARZ PRZEDNIA
 
Zwiad 26 = 18 podstawek+6 jednostek dragonii + 2 na własnej ziemi
SUMA
52
 

Dywizja Bohuna:Bohun 6 PS
Doborowy pułk kozacki 13 PS
Pułk kozacki 10 PS
Pułk kozacki 7 PS
Artyleria 2 PS - dołączone do doborowego pułku
Jednostki dodatkowe: 3x jazda 3 PS - dołączone do doborowego pułku

ŁĄCZNIE: 41 PS

         

Tylko koroniarze wysłali Straż Przednią - regiment dragonów. Postanowiliśmy, że powinno się rzucać na straty zwiadu nawet, gdy tylko jeden gracz wysyła Zwiad. Zasada - Ulepszony Zwiad z erraty spowodowała brak strat u dragonów (testy na +3). Dragoni zostali wystawieni w zasięgu ruchu od strefy rozstawienia, co widać na pierwszym zdjęciu.
Kozacy za 11 PS różnicy siły wybrali taktykę - Szeroki front (2), dwa bagna (za 3 i 4) i 4 umocnienia polowe (2).
Wybrałem, że przeciwnik rozstawi się całością sił jako pierwszy.


Połowa stołu przeciwnika. Zagajnik w górnym rogu został wybrany na Wysuniętą placówkę (jedyny możliwy do wyboru teren, bo resztę stanowią bagna). Brązowe tereny to bagna, owalny przy górnej krawędzi to też bagno. W przejściach między bagnami umocnienia polowe, a w górze stołu (niech będzie północ)  duży tabor (4 wozy). Pozostałe 2 tabory złożone z 2 wozów. Dużo czerni, mołojców ale mało jazdy. Dwa lekkie działa za bagnem obok dużego taboru. W centrum stołu widać fragment lasu. Wysunięte w ruchu 20cm 3 skwadrony dragonii (po 6 podstawek).


Skrzydło południowe. Jednostka mołojców broni przesmyku między bagnami.

 
 
Podobna sytuacja w centrum, ale tu "tylko" regestrowi weterani.

 

 

Środek pola bitwy. Ziemia niczyja.


Jeszcze raz ujęcie całości sił Bohuna z loku ptaka (nawet sokolim nie zmierzysz).


Za dragonią w równych szykach wychodzi w Forsownym Marszy regiment piechoty z dołączonymi działami (powinno się dołączać na poziomie tworzenia rozpiski, ale przeciwnik wyraził zgodę). Za nimi Siły główne. Przy krawędzi przygotowany do wyjścia z Dalekiego Obejścia pułk lekki.


Ujęcie całego pola bitwy. W rogu na zagajniku przygotowany do wyjścia z Zasadzki pułk jazdy.


Wydajemy startowe rozkazy.


Kozackie siły główne i kolejny pułk kozaków rozdzielone małym taborem 2 wozów. Za bagnem dragonia i piechota najemna oraz doborowy pułk jazdy litewskiej. Na tym terenie toczyła się większość walk.


Lewe skrzydło kozackie. Trzeci pułk kozaków. Przeciwko nim jeden skwadron dragonii i pikinierzy. dwa pułki jazdy w tle czekają na wyjście z Dalekiego Obejścia i Zasadzki.


Bohun jak żywy. Chorąży z przygotowaną przed bitwą białą flagą. :)
Obok, na swoje zadanie, czeka goniec.


Artyleria i tabor kozacki. Husaria szykuje się do rozerwania spiętych przed bitwą wozów.


Dragonia spieszona i gotowa do ostrzału przez bagna kozackich dział.


Rejestrowi weterani szykują obronę przesmyku między bagnami. Na przeciwko spieszeni dragoni, pikinierzy. Konni dragoni przesunęli się robiąc miejsce dla muszkieterów.


Jazda kozacka stoi w rezerwie.

Pułkownik kozacki.


Jeszcze jedno ujęcie przesmyku w centrum sił kozackich.


Koniec pierwszej tury. Pułk lekki wychodzi z Dalekiego Obejścia, a pułk jazdy z Zasadzki w lesie (na samym skraju, żeby jak najszybciej się z lasu wydostać). Za lasem konni dragoni, którzy powinni znaleźć się w pudełku bo już są na stole w wersji na piechotę.


Właśnie są usuwani. :)


Testy morale po pojawieniu się jednostek na flankach Kozaków niestety zdane.


Jedyne miejsce, gdzie husaria mogła rozwinąć skrzydła. :)


Zmasowany ogień spowodował stratę 2 podstawek, ale szarża została utrzymana. Trochę się pospieszyłem, bo husaria nie dostała wsparcia reszty jazdy. Ta dopiero wychodzi na pozycję do ataku.


Ruchy na południowym froncie. bardzo dobra pozycja obronna mołojców.

 

 
Husaria wybiła załogę jednego wozu, ale nie udało się go zniszczyć i rozerwać taboru. Ostrzał po ruchu spowodował dezorganizację husarii, ale też jednego oddziału mołojców broniącego wozów (przekierowanie ostrzału przez pusty wóz w mołojców).
 Jazda kozacka z odwodów przesuwa się na flankę taboru.


Próba przebicia się przez bagno na południowym krańcu. Dezorganizacja rejestrowych. Niestety wozy i jazda kozacka przesuwają się do własnej krawędzi, żeby zablokować drogę jeździe koronnej.

 
Jazda koronna szykuje się do kolejnej szarży na kozacki tabor. Na jego skrzydle szykuje się do samobójczej misji jazda zaporoska.
 
 

Centrum pola bitwy to lecąca z obu stron ściana ołowiu. Ostrzał piechoty, dragonii i dział powoduje pierwsze straty u Kozaków. Niewielka skuteczność kozackiego ognia i duża liczba oficerów pozwala porządkować na bieżąco straty. Pikinierzy szykują się do ataku na umocnienia bronione przez siczowych weteranów.


Na południowym skrzydle pułki jazdy zajęły pozycje do ataku na kozackie pozycje obronne.


Kozacki wywiad przegrał tym razem z koronnym. Z dwóch chłopskich informatorów działających na południowym skrzydle pozostał tylko koronny.


Jeszcze jeden widok frontu południowego.


Odcinek centralny i północny.


Rusza zmasowana szarża jazdy na tabor kozacki. Aby zabezpieczyć flankę husarii samotny rotmistrz (czerwono - żółta szachownica) wystawia się na szarżę jazdy zaporoskiej.
 
 

Jeszcze jedno ujęcie. Mołojcy za wozami zebrali się w ostatniej chwili.


Rotmistrz zginął i doszło do multiwalki. Jazda RON dotarła do wozów. Jeszcze jeden skwadron w ruchu dodatkowym szarżuje na tył jazdy kozackiej.


Pułk leki nie widząc możliwości przebicia się przez bagno i tabor szykuje się do Ataku na tyły.


Atak pikinierów załamał się pod ogniem krzyżowym. Ostrzał dragonów i muszkieterów powoduje straty u obrońców umocnień.


Mimo zaangażowania sił całego pułku doborowego i wybiciu załogi 2 wozów przewaga liczebna i duża liczba trafień powoduje, że jazda RON musi się wycofać.

 
Wynik walki - remis.
 

Próba flankowego ataku przez bagna.


RON rezygnuje z ataków na tabory i przemieszcza siły w stronę centrum.

 
Atak na umocnienia odparty. Atakując z bagien i na umocnienia przeciwnik miał rozstrzygający modyfikator do wyniku walki.
 
 

Ciągły ostrzał dziesiątkuje obrońców umocnień w centrum sił kozackich.


Jazda zaporoska wysuwa się przed tabory w celu ich osłony.

 
Jednostki jazdy próbują zebrać się po nieudanym ataku. Tatarom litewskim nie udaje się zebrać i będą dalej uciekać.
 
 

Sytuacja w centrum.


Manewry na północnym skrzydle.

 
Przerzucone z północy jednostki jazdy przełamują obronę kozacką w centrum.
 

Kolejna przetrzebiona ostrzałem jednostka rejestrowych staje się celem szarży.


Manewry na południu.

 
Pozostająca dotąd w rezerwie czerń szykuje się do załatania dziury w centrum
 
 

Głównodowodzący przemieszcza się w kierunku przełamania kozackich linii.Podstawki przy krawędzi to straty. Właśnie sprawdzam poziom złamania.

 
Wszystkie siły kierują się w kierunku wyrwy w centrum.
 

Czerń została rozbita. Brakuje jednak wsparcia.


Na szczęście w tym momencie pułk kozacki na południowym odcinku został złamany. Mołojcy wyszli zza wozów i zniszczyli artylerię RON. Na szczęście regiment piechoty i siły główne zdawały do końca testy motywacji. Jazda kozacka przeszła bagna na północy, ale została rozniesiona przez resztki zebranej w końcu husarii. Pancerni, którzy przełamali centrum dostali szarżę na tył od 2 podstawkowej jednostki jazdy. Szarża była samobójcza, bo pomimo ataku na tyły pancerni wygrali walkę i ścigali zaporożców.

Kozacy wypełnili zadanie neutralne - kontrolowali wysuniętą placówkę, ale przy stratach do 50%

Koroniarze wypełnili swoje zadanie = Atak na tyły i nie pozwolili Kozakom zająć las w centrum  - Kluczowa pozycja. Straty RON nie przekroczyły 50%.

Wynik bitwy 4-2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz