środa, 3 kwietnia 2013

Rozpoczęcie Kampanii

Kampanie rozpoczniemy, gdy wszyscy potwierdzą, że przeczytali zasady.

Zmieniłem trochę mapę.

Nowa mapa

Przypominam cele ogólne: zająć Suczawę i Jassy (5PK za zajęcie obu). Aby zająć cel wystarczy jako ostatnia frakcja mieć tam swoje wojska.

Roześlę graczom cele szczegółowe ich konkretnej frakcji (tajne, nawet dla sojusznika), oraz heksy startowe, z których rozpoczynają ruch.
Za 60 PS (w sumie) należy wystawić  Podjazdy i Dywizje Dywizja może mieć więcej PS niż jej wartość do wystawienia w bitwie. Nadwyżka PS może być później użyta na uzupełnienia. Nie trzeba mi wysyłać rozpisek. Wystarczy informacja o PS np. Podjazd1 - Zasieczna Straż 6PS, Podjazd2 - Podjazd Chowańskiego 9PS  , Dywizja (jazda pomiestna, kozacy służebni, sołdaci, rajtarzy, Kozacy dońscy) 35 + 10 PS.

Proponuję, żeby ruchy były tajne, ale raporty z bitew będą jawne.

Gdy ktoś z graczy będzie gotowy, proszę rozesłać wytyczone trasy marszu (Podjazd 6 heksów, Dywizja 3 heksy) np. Podjazd 1 - 0,1-0,2-0,3-1,3-2,3-3,3 (numery kolejnych heksów)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz