poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Scenaiusz Droga (Podjazd)


Scenariusz – DROGA (0)*

            Twój Podjazd ma za zadanie przejąć kontrolę nad jedyną drogą pozwalającą na szybki przemarsz większych sił. Takie samo zadanie ma Twój przeciwnik.
Pole bitwy
Przez środek stołu (w poprzek) przebiega droga szeroka na 1 podstawkę. Na polu bitwy rozstawia się pozostałe tereny, zgodnie z ogólnymi zasadami. Nie można wystawiać terenów nieprzekraczalnych z wyjątkiem budynków (samotnych lub jako część wioski), które muszą być w odległości co najmniej 2 cm od drogi. Teren może leżeć na drodze. Droga przechodzi wtedy, przez taki teren (teren nie wpływa na poruszanie się jednostek po drodze). Na drodze można ustawiać przenośne przeszkody.

Rozstawienie oddziałów
Gracze wystawiają na przemian po jednym oddziale albo Dowódcy, zaczynając od gracza, który ma więcej oddziałów. Jeżeli gracze mają po tyle samo oddziałów, należy wylosować, który rozstawia się jako pierwszy.

Cele
Celem jest kontrola drogi, przy równoczesnym odepchnięciu od niej wrogich oddziałów. Na drodze znajduje się pięć znaczników kontroli. Przy krawędziach pola bitwy, na środku i w połowie drogi między środkiem i krawędzią (na stole szerokości 120cm, znacziki są w odległości 30cm). Na początku znaczniki nie są kontrolowane przez żadnego z graczy. Jeśli w Fazie Reorganizacji w odległości 10 cm od znacznika znajdują się jednostki tylko jednego gracza albo jeden z graczy ma przynajmniej dwa razy więcej podstawek w 10 cm od znacznika niż przeciwnik, to on przejmuję nad nim kontrolę. Punkt zostaje zajęty przez gracza dopóki przeciwnik nie spełni powyższych warunków, by go zająć.
Podstawki uciekające nie liczą się do kontroli punktów, a Zdezorganizowane, tylko jeżeli znajdują się do 5 cm od nich. Podstawki obsadzające budynki, nie liczą się do kontroli znacznika.
Na koniec gry gracz otrzymuje 1 punkt zwycięstwa za każdy kontrolowany znacznik. Dodatkowy punkt otrzymuje gracz, którego przeciwnik nie kontroluje żadnego punktu na drodze i nie ma na drodze żadnej podstawki nieuciekającej jednostki.

W scenariuszu nie ma Atakującego i Obrońcy.

*Jeżeli scenariuszu został wybrany w sytuacji losowania scenariusza przy nierównych siłach. Słabszy gracz może wykupić umocnienia polowe za 1PS różnicy 2 elementy umocnień. Na drodze nie można wystawiać umocnień polowych. Można je wystawiać w styku z drogą. Wtedy jednostki za umocnieniami blokują ruch po drodze i wchodzą w kontakt incydentalny z szarżującymi wzdłuż drogi jednostkami. Słabszy gracz musi wystawić się jako pierwszy, ale jego strefa rozstawienia sięga połowy stołu. Słabszy gracz staje się Obrońcą, a silniejszy Atakującym. Kontrolę znaczników rozpatruje się dopiero w Fazie Reorganizacji 1 tury (znaczniki nie są kontrolowane od początku przez słabszego gracza).

sobota, 25 kwietnia 2020

Samograj balkonowy - starcie 2

Scenariusz po poprawkach. Droga w poprzek stołu, nie liczy się drogi do liczby terenów. tereny mogą leżeć na drodze (droga przez nie przechodzi).

Tym razem Duńska Obrona Terytorialna za 10PS zmierzy się z Podjazdem Koronnym 1673-76 za tyle samo PS.

Zwiad prawie równy. Efekt Rozczłonkowanie ( zasada Snapphanar) na jazdę kozacką.


sobota, 18 kwietnia 2020

Test scenariusza - Droga

Jednostki pod dowództwem Kazimierza Piaseczyńskiego po wypełnieniu zadań sojusznika postanowiły zboczyć nieco z drogi do Rzeczypospolitej odebrać należny im żołd łupiąc holsztyńskie wioski. Jednostki duńskie, przeważnie krajowe, dane w "opiekę" wiarołomnym sojusznikom starają się nie pozwolić na to i utrzymać kontrolę dróg na swoim terytorium.

Przeciwnicy:

Duński podjazd w Holsztynie 8PS

Pułk Piaseczyńskiego 9PS

Cele scenariusza - zająć i utrzymać 5 punktów leżących na drodze , usunąć jednostki wroga z drogi.

Zwiad duński większy o 3, pozwolił na wybranie efektu Decydujący moment

Za 1 PS wylosowany został efekt Niesubordynacja (na 2p chorągiew jazdy kozackiej).