środa, 23 grudnia 2020

Gra na dwa zgrupowania. Radziwił&Wiśniowiecki - Sojusz szwedzko - brandenburski.

Sojusz radziwiłłowsko -wiśniowiecki przeciwko Niezwyciężonym wspartym wiarołomnym sojusznikiem brandenburskim.

Miszczu zaproponował przetestowanie zasad gry po dwa Zgrupowania w sojuszu. Oprócz liczenia strat i punktów za zajęcie stref pola bitwy (sześć stref 90x60 - 1 Punkt Zwycięstwa za kontrolę obszaru) mieliśmy do wyboru jeden z sześciu dodatkowych celów dla każdego gracza.  Stół miał wymiary 270 na 120 cm. 

Rozstawialiśmy się każdy na jednym skrzydle. Strefa środkowa była wspólna. Dla losowania efektów dodatkowych i wyboru taktyk porównywaliśmy siły Zgrupowań stojących na przeciwko siebie.